37 stasjoner fra Arendal til Hamar skulle omprofileres fra ST1 til Automat1 høsten 2018. Blue Energy som drifter stasjonene i Norge kom til EuroSign med sin nye visuelle profil og lot grafisk avdeling utarbeide et forslag basert på bilder av en eksisterende stasjon. Forslaget ble svært godt mottatt av kunden.

Kontrakten ble underskrevet 20 August og det ble igangsatt befaring på samtlige stasjoner. Basert på befaring og bilder fra hver stasjon, visualiserte vår grafiske avdeling hvordan stasjonene skulle se ut. Til tross for korte tidsfrister, fikk vi tid til å teste ut farge og ulike folietyper før produksjon. Tidsfrister ble overholdt og samtlige stasjoner var ferdig omprofilert 27 november 2018!

Vi har levert:

  • 90 Skilt med lys
  • 178 Akrylplater med logo og tekst
  • 700 Meter folie
  • 852 Folietekster
  • 500 Flagg
Automat1 Eurosign Skilt Med Lys Folie 12
Automat1 Eurosign Skilt Med Lys Folie 17 Automat1 Eurosign Skilt Med Lys Folie 9
Automat1 Eurosign Skilt Med Lys Folie 3 Automat1 Eurosign Skilt Med Lys Folie