I 2018 fikk Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) status som universitet og skiftet navn til OsloMET. Samme år, den 23. mars, inngikk vi en rammeavtale på 2+2 år for total omprofilering av samtlige lokasjoner. Kunden ville at skolebyggene i Pilestredet skulle fremstå som enhetlige og at de som ferdes i område skal få en god forståelse av universitetets størrelse.

Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 19

Det har vært utfordrende at deler av bygningsmassen i Pilestredet er bevaringsverdig. Derfor måtte byantikvaren involveres sammen med plan- og bygningsetaten for å få godkjent den nye skiltplanen vi utarbeidet. Etter flere runder med etatene, fikk vi godkjent tegningene våre og profil-elementene ble satt i produksjon. Samtidig kunne planleggingen av demontasje og montasje begynne med oppstart 1. juli. Utvendig skilting ble levert til studiestart 10 august som avtalt.

Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 2

Det har både vært spennende og meningsfylt å få være bidragsyter til synliggjøringen av det nye universitetet i Oslo og virkelig å få satt dette på kartet.

Vi har levert:

  • 25 fasadeskilt til samtlige bygg.
  • Henvisningsskilt
  • Områdeskilt
  • Bannere
  • Folieprint
  • Folielogoer
  • Bildekor
  • Heisskilt
  • Toalettskilt
Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 3
Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 21 Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 23
Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 17 Oslomet Eurosign Skilt Med Lys Skilt Uten Lys Folie 12