okt 03

EuroSign støtter Vitusapotek i Rosa sløyfe-aksjonen

  • EuroSign støtter Vitusapotek i Rosa Sløyfe-aksjonen

EuroSign har vært leverandør av skilt og dekorelementer til Norsk Medisinaldepot (Vitusapotek og Ditt Apotek) gjennom mange år. Som et ytterligere ledd i vårt gode samarbeid har vi inngått en avtale om å støtte Vitusapotek i deres arbeid for kreftsaken nærmere sagt Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon.

Vitusapotek har gjennom 14 år vært en god ambassadør og er en av de største bidragsyterne i kampen om brystkreft gjennom Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft. Men én av tre kvinner som overlever brystkreft får senskader av behandlingen. Pengene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på seneffekter.

En stor takk til de som har bistått oss i å hjelpe Vitusapotek:

Tangvik Montering Trondheim ved Eirik Tangvik
Bokstavhuset AS Tromsø ved Rune Håkonsen (http://www.bokstavhuset.no/)
Bergen Liftservice AS Bergen ved Terje Andersen (http://bergenlift.no/)
Lysmestern Haugesund AS ved Geir Søvik
Skiltopp AS Kristiansand ved Rune Solvik