Bærum kommune, Isi Gjennbrukstasjon, digitalt skilt

  • Bærum kommune, digitalt skilt Isi Gjennbrukstasjon